Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

北极瓜之蒂也,南极瓜之攒花处也,赤道瓜之腰围也,指南针所以通二极之气也。阳明病欲解,时从中至戌上,)何谓阳明经证曰身热、目痛、鼻干、不得眠、脉浮长,不恶寒、反恶热是也。

五淋散用草栀仁,归芍灯心赤茯苓,热入膀胱便不利,调行水道妙通神。曰∶心、君主之官也,脾、脏腑经络之所从禀气者也,故独异也。

最上者,惟于经行时,有真气先到,温温铅鼎,光透帘帏而莫可遏。 夫圣经垂训于后世,亦赖后贤阐发,故内经道统,扁鹊得之而讨论,长沙得之而推明。

若不诊人迎,则外格从何较察。医者诚能玩洛书之象而会其义,识其机,则千方万方可以自我而制,不必蹈古人之辙而已,与古人之方无不吻合矣。

胃虽为脉之根,而变见于气口,则气口乃为要会之地,故可统察十二经之证。自开辟以至混沌,一大升降也。

小建中汤芍药多,桂姜甘草大枣和,加入饴糖补中气,阴虚腹痛服之瘥(原注:小建中汤加黄耆,名黄耆建中汤,治里虚脉急;加当归,名当归建中汤,治血虚)。岂若人参出阳入阴,少则留,多则宣,无所不达哉!其能通血脉,虽明载本草,人谁信之。

Leave a Reply